Uppdatering Balkongprojektet

Nu börjar starten av det praktiska att närma sig och det är arbeten med att
mäta in och göra detaljkonstruktion av infästningar tillsammans med en
konstruktör och NMT som ska montera balkongerna.
Under v.45 kommer inmätning att ske från varje lägenhets balkong,
och det kommer att ta en hel vecka att mäta in 127 balkonger.
Entreprenören återkommer med ytterligare information och exakta datum.
Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Katten gm
Nisses//Tomas Paulsson

Läs mera, klicka här!

Info från styrelsen

  • Vi har en fungerande hemsida brfkatten.se som du som är här ser.
  • Nu är avtal skrivet för nya balkonger med NMT. Förberedelser för ombyggnationerna pågår och vi beräknar byggstart till kvartal 1 2022.
  • Vi har genomfört brandbesiktning av våra fastigheter där vi har fått förbättringspunkter att åtgärda. Gällande garagen så kommer vi att gå ut med riktad information till dom som hyr om vad dom får har i garagen. Samt en fullmakt som måste skrivas under av hyrestagaren innan besiktning av utrymmet. Besiktningen kommer att ske under kvartal 4.
  • Våra lekplatser har besiktats enligt Boverkets föreskrifter. Där vi har några surdegar att åtgärda de kommande åren.
  • Styrelsen har ingen ambition att ha någon facebook-sida p.g.a. olika anledningar. Incidenten 20211004 kl 1700 är en av orsakerna.
  • Har ni problem med era fönster kontakta vår vaktmästare Johnny Morin på tel 070-3761239. Han kan laga våra fönster.

Styrelsen BRF Katten

Status Balkongprojektet

Beslut om att utföra projektet togs av samtliga närvarande vid föreningens extrastämmor den 21 juni 2021.
På grund av pandemin hölls stämman utomhus. Eftersom föreningen har många medlemmar delades stämman upp på 2 tider, 18.00 resp. 19.00 samma kväll. Samtliga i röstlängden inskrivna och närvarande medlemmar kl 18.00 och 19.00 röstar Ja till projektet och ingen röstade emot.

42 ägarrepresentanter som företräder totalt 35 lägenheter var anmälda i röstlängden och avgav sina röster. Stämmans beslutade således vid omröstning i fråga om balkongprojekt, att det skall utföras. Röstantalet 35 stycken för och 0 stycken emot.

En medlem reserverade sig emot dagordningen/kallelsen och hur den var formulerad och uppställd, men ej emot projektet som sådant.

Efter det har föreningen jobbat med att få in fullmakt/röstsedel från de som inte varit närvarande på stämman eller som inte svarat med fullmakt/röstsedel. Vid sammanställning av fullmakter/röstsedlar så hade i juli alla utom 14 svarat och en medlem sagt nej till projektet. Övriga hade svarat/röstat ja.

Den 20:e juli skickas därför ärendet vidare till Hyresnämnden i Sundsvall
för beslut i frågan. Efter det har ytterligare medlemmar svarat och röstat Ja för projektet. Kvarstår gör 4 stycken som ej svarat. Nej-rösten som erhölls har återtagits.

Något datum för förhandling i hyresnämnden har inte erhållits, varför vi ber
om att få återkomma med ytterligare information när vi vet mer.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Katten