Parkeringstillstånd 48 -timmars

Dessa kort ska bytas ut.

Nu har de nya 48-timmars parkeringstillstånden kommit. De gamla måste bytas ut under januari. Från och med 1 februari gäller inte de gamla och risk för parkeringsböter finns om de gamla används.

För att få ett nytt parkeringstillstånd kontakta Martti Knuuttila på telefon 070-8812700. Utbyte av kort sker företrädesvis på måndagar.

Miss på fakturan för hyra

Fakturorna för hyra för kvartal 1 2022 har nu gått ut. Tyvärr har de i övergången till Nisses missats att lägga på kostnaden för el på fakturorna. Vi återkommer med hur detta kommer att faktureras.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Katten

Parkeringstillstånd

Giltighetstiden för 48-timmarsparkeringstillstånden går snart ut. Nya är beställda men de har blivit försenade och vi har inte fått dem ännu. Giltighetstiden på de befintliga tillstånden förlängs januari ut. Vi meddelar så snart de nya parkeringstillstånden har kommit.

God Jul önskar styrelsen i BRF Katten