Information från styrelsen

Information från styrelsen

Hyra för 2021
Styrelsen har behandlat det preliminära bokslutet för 2020 och förslag till budget för 2021. Vi har fortsatt en god ekonomi i föreningen men våra löpande kostnader har ökat för året och kommande avgiftshöjningar för 2021 är aviserade. Med det som bakgrund har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning med 1 % från och med 1 januari 2021.

Balkonger
Den pågående Covid-19 pandemin har försenat vårt arbete med nya balkonger. Bygglovet är klart. Arbete pågår tillsammans med Riksbyggen att ta fram underlag för upphandling som ska skickas ut till aktuella företag att lämna offert på. Vi planerar för informationsmöte så snart smittspridningen så tillåter. Innan beslut tas kommer en extra föreningsstämma att hållas.

Allmänt
Vi håller på att byta belysning i trappuppgångarna. Belysningen utomhus är utbytt. De nya armaturerna tänds snabbare och är mer energieffektiva.

God Jul & Gott nytt år önskas er alla av styrelsen och personal i BRF Katten.