Parkeringstillstånd

Våra tillstånd för besöksparkeringar går ut 31 maj. Nya är beställda men har tyvärr inte kommit än. Ditt nuvarande parkeringstillstånd gäller tills vi har fått de nya. Vi återkommer så snart parkeringstillstånden har kommit med tider för att hämta ut dem.

Styrelsen BRF Katten