Uppdatering Balkongprojektet

Nu börjar starten av det praktiska att närma sig och det är arbeten med att
mäta in och göra detaljkonstruktion av infästningar tillsammans med en
konstruktör och NMT som ska montera balkongerna.
Under v.45 kommer inmätning att ske från varje lägenhets balkong,
och det kommer att ta en hel vecka att mäta in 127 balkonger.
Entreprenören återkommer med ytterligare information och exakta datum.
Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Katten gm
Nisses//Tomas Paulsson

Läs mera, klicka här!

Info från styrelsen

  • Vi har en fungerande hemsida brfkatten.se som du som är här ser.
  • Nu är avtal skrivet för nya balkonger med NMT. Förberedelser för ombyggnationerna pågår och vi beräknar byggstart till kvartal 1 2022.
  • Vi har genomfört brandbesiktning av våra fastigheter där vi har fått förbättringspunkter att åtgärda. Gällande garagen så kommer vi att gå ut med riktad information till dom som hyr om vad dom får har i garagen. Samt en fullmakt som måste skrivas under av hyrestagaren innan besiktning av utrymmet. Besiktningen kommer att ske under kvartal 4.
  • Våra lekplatser har besiktats enligt Boverkets föreskrifter. Där vi har några surdegar att åtgärda de kommande åren.
  • Styrelsen har ingen ambition att ha någon facebook-sida p.g.a. olika anledningar. Incidenten 20211004 kl 1700 är en av orsakerna.
  • Har ni problem med era fönster kontakta vår vaktmästare Johnny Morin på tel 070-3761239. Han kan laga våra fönster.

Styrelsen BRF Katten