Miss på fakturan för hyra

Fakturorna för hyra för kvartal 1 2022 har nu gått ut. Tyvärr har de i övergången till Nisses missats att lägga på kostnaden för el på fakturorna. Vi återkommer med hur detta kommer att faktureras.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Katten

Parkeringstillstånd

Giltighetstiden för 48-timmarsparkeringstillstånden går snart ut. Nya är beställda men de har blivit försenade och vi har inte fått dem ännu. Giltighetstiden på de befintliga tillstånden förlängs januari ut. Vi meddelar så snart de nya parkeringstillstånden har kommit.

God Jul önskar styrelsen i BRF Katten