Parkeringstillstånd 48 -timmars

Dessa kort ska bytas ut.

Nu har de nya 48-timmars parkeringstillstånden kommit. De gamla måste bytas ut under januari. Från och med 1 februari gäller inte de gamla och risk för parkeringsböter finns om de gamla används.

För att få ett nytt parkeringstillstånd kontakta Martti Knuuttila på telefon 070-8812700. Utbyte av kort sker företrädesvis på måndagar.