Info och uppmaningar

  • Översyn av skyddsrummen har gjorts och den föreskrivna utrustningen finns. Mer information finns att läsa på MSB’s hemsida.
  • Grovsoprummen ska användas för grovsopor. Återvinning finns vid ICA Kubiken och ska inte läggas i grovsoprummen. Att vi har grovsoprum är en förmån som ska vårdas.
  • Hundägare uppmanas att inte kasta hundbajspåsar i våra soptunnor utomhus nu när det blir varmare ute pga det ger dålig lukt.  Lägg påsarna hushållssoporna istället.
  • Cigarettfimpar får inte kastas på området. Det är nedskräpning.

/Styrlesen BRF Katten

Container för brännbart avfall

För att underlätta att rensa balkongerna inför ombyggnationerna tar vi in en container. Från fredag 25/3 fm till måndag 28/3 fm finns en container att slänga brännbart avfall, såsom plast- och träavfall i. D.v.s. inget elavfall, stenavfall såsom krukor och tegel eller kemikalier. Den låses under natten för att beivra utnyttjande av vår container av andra än medlemmarna.

Vi kommer att beställa en container till 90 och 94 senare.