Åtgärdande av avloppsrör på 94

Swosh kommer att under V.19 åtgärda avloppen på huskroppen 94. Inspektion under vintern visade att de horisontella rören är dåliga på vissa ställen. Eventuellt hinner de åtgärda hela stamsystemet den veckan.

Vi kommer att göra relining eller byta rör på samtliga horisontella rör på alla fastigheter under en två årsperiod. Det gjordes aldrig 1997 vid det stora stambytet. Rören är 54 år gamla på de flesta ställena. Swosh kommer med mer info för de som bor i den berörda fastigheten.

 

Container för rensning av balkonger

Det kommer att ställas ut en container för brännbart avfall att använda vid rensning av balkonger. Den kommer att ställas ut 22 april fredag och hämtas måndag den 25 april.

Avfall som inte är brännbart lämnas i grovsoprum.

Olycka i balkongprojektet

Tyvärr måste vi meddela att vi har haft en arbetsplatsolycka på vårt område. Vår entreprenör har tippat med en maskin. Föraren är förd till sjukhus och är vid medvetande. Nisses (Tomas) och NMT har dragit igång en debriefing med de övriga. Polisen utreder olyckan tillsammans med AV (Arbetsmiljöverket), vilket man alltid gör vid denna typ av olyckor. Vi fick meddelandet vid 15-tiden. Vad orsaken är till olyckan kommer att utredas.

Se mer info på länken nedan:

https://www.st.nu/2022-04-06/maskin-tippade-i-skonsmon–en-person-till-sjukhus