Utbyte av elcentraler

Ett förtydligande om byte av elcentraler. Elcentralerna kommer att bytas i alla lägenheter. Prio för elektrikern har varit de lägenheter där mer jobb ska göras m.a.p balkongerna. När detta är klart kommer även elcentralerna i de lägenheter utan balkong att bytas.