Vad händer på Brf Katten hösten 2022

  • Balkongprojektet fortsätter, klart under kvartal 4. Vi tänkte att ha en balkongfest, är det är klart. Där föreningen bjuder på kaffe och korv på en lördag eller söndag.
  • I oktober så har vi budgetsamtal inför 2023 med Nisses. Där får vi även indikationer på vilka investeringar vi kan göra de närmaste åren m.t.p. omvärldsläget.
  • Vi har påbörjat en översyn av Ourenergy och elförbrukningen i föreningen.
  • Under hösten så görs en ny energideklaration för brf.
  • Investeringar/underhåll vi har börjat titta på är ventilation med återvinning m.h.a. värmeväxlare, styr- och reglerteknik inom värmetillförsel till lgh och lokaler, laddstolpar till el- och hybridfordon (försäkringsbolagskrav), internet, lekplatser och taken. Uppdaterar våra ordningsregler under hösten. En del av investeringarna är för att minska föreningens energiförbrukning.
  • Extra årsstämma kommer att utlysas med minst två veckors förvarning. Den måste vara fysisk.
  • Under kvartal 4 så kommer vi även ha en utrensning i skyddsrum, cykelförråd och andra allmänna förråd. Kommer ett utskick fyra veckor innan. Så att en hinner märka upp sina saker med namn och lghnr. Det har gått 6 år sedan den förra utrensningen i de olika förråden. Kommer att ställas upp ett antal containers på vissa platser.
  • Vi har köpt nya torktumlare till alla tvättstugor. I ett led att energieffektivisera våra tvättstugor. Kom ihåg att städa efter att ni har använt tvättstugan.
  • Tyvärr så finns det några som missköter sig med att dumpa återvinningsmateriel i sopnedkasten. Samt slänger sopor i Grovsoprummet. Det är inte acceptabelt. Blir extra arbete för vår vaktmästare som då inte hinner med sina ordinarie uppgifter. Blir det inte bättring med Grovsoprummet. Så stänger vi det och sparar pengar istället. Då får var och en ordna sina grovsopor själv. Det är en service vi tillhandahåller till oss medlemmar att ha grovsoprum, icke en skyldighet.

/ Styrelsen Brf Katten