Uppmärkning av cyklar

  • Det är idag trångt i våra cykelförråd och det finns cyklar där utan någon ägare. För att kunna rensa upp i dessa förråd behöver vi veta vilka cyklar som har en ägare.
  • Alla cyklar ska märkas upp med datum och vem i föreningen som äger den.
  • Omärkta cyklar kommer efter 15 april 2023 att kastas .

Styrelsen för BRF Katten