Påminnelse om föreningsstämma

Föreningens årssstämma kommer att hållas den 8 maj kl 18,30 i Finska föreningens lokaler, Kyrkbergsvägen 28. Kallelse har gått ut i brevlådorna.

Med förhoppning om många deltagare

Styrelsen för BRF Katten