Städning och upprensning av allmänna utrymmen

Under helgen 18-19 november kommer rensning i allmänna utrymmen som skyddsrum och källare att utföras. En container för att slänga skräpet i kommer att ställas upp på gården. Förvaring av privata ägodelar i allmänna utrymmen är inte tillåtet. Har du saker som du inte hinner flytta vänligen märk upp med namn och datum.

Styrelsen för BRF Katten