Glad Påsk

Glad påsk tillönskas alla boende och anställda i BRF Katten med några glada påskblommor som vågat sig upp vid våra fastigheter.

Styrelsen BRF Katten

 

Välkommen på Årsstämma för BRF Katten

 • Stämman kommer att hållas tisdag 7 maj kl 18,30 i Finska föreningens lokaler på Kyrkbergsvägen 28.
 • För att öka engagemanget i föreningen kommer vi i år att ordna ett lotteri bland de närvarande på mötet.
 • För att vi ska kunna beställa rätt mängd fika vill vi att du anmäler dig till årsstämman senast 30 april. Anmälan lämnas i föreningens postfack på Fridhemsgatan 88A.
 • Efter stämman hålls frågestund och information.
 • Information kommer också i postfacket med anmälningslapp.

Renovering av tak

Föreningen kommer under veckorna 19-37 att renovera taken på alla byggnader. Jobbet kommer att utföras av Hagmans tak.

Preliminär tidplan för när jobben kommer att starta:

 • Båtsmansvägen 11: vecka 19
 • Fridhemsgatan 88: vecka 21
 • Fridhemsgatan 90: vecka 23
 • Fridhemsgatan 94: vecka 31

Styrelsen BRF katten

Avläsning av el

Avläsningen av el till lägenheter och motorvärmare har inte gjorts av vår leverantör Our energy. Därför kommer elen att fakutreras separat denna gång när avläsningarna är gjorda.

Då samarbetet med Our energy har fungerat långt ifrån bra kommer vi att byta bolag från 18 april.

Styrelsen BRF Katten

Byte av elmätare

Byte av lägenhetsmätare för el

 • Energi & Driftteknik byter nu ut alla elmätare för lägenheterna.
 • Mätarna sitter i källaren och medför inte att någon tekniker behöver tillträde till lägenheten