Borttag av email-domän @BRFKATTEN.SE

Hej

Som ni har fått information om så kommer epost-konton som slutar på @brfkatten.se att upphöra från om med 1 mars 2017. Vi hänvisar till någon fri extern epost-tjänst, som exempelvis Google Mail.

Ni kan registrera ett konto här –> https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default

mvh IT-gruppen