Balkongprojektet

Status planerad utbyggnad av balkonger

– Vår samarbetspart i utredandet från Riksbyggen meddelar att förfrågningsunderlaget, som framarbetats, nu är färdigt att skickas ut till leverantörer. Det kommer att ske under vecka 11. Därefter följer en svarstid på ca en månad innan vi räknar med att få in anbud att utvärdera.

– Efter preliminärt val av leverantör har vi en förtydligad prisbild att presentera vid en extrastämma som vi i föreningen behöver genomföra. I dessa Coronatider är det oklart i vilken form den kommer att hållas.

– Eventuell byggstart beror på ett antal faktorer. Utfallet från röstning på stämman och balkongleverantörens förmåga/planering. Vid en eventuell överklagan till hyresnämnden måste resultatet väntas in innan vi kan gå vidare.

– Målet, givet ett positivt bifall på kommande stämma, är att byggstart ska kunna ske under 2021.

Styrelsen BRF Katten