Teknisk administrativ förvaltning och Ekonomisk förvaltning

Brf Kattens styrelse har tagit hjälp av en inköpskonsult angående Teknisk administrativ förvaltning och Ekonomisk förvaltning. Vårt nuvarande avtal med Riksbyggen går ut i årsskiftet 2021. Vi har under juli och augusti månad tagit fram underlag inför anbudsförfrågan. Den blev utskickad den 2/9 till 4st leverantörer. Där vi vill få in svar i slutet av september 2021. Där vi i styrelsen tillsammans med konsulten går genom svaren. För att sedan ta beslut på vem som vinner anbudet i början av oktober. Så att vi och leverantören får tid att samla ihop information och inkörning, om vi byter leverantör.

/Styrelsen Brf Katten