Uppdatering Balkongprojektet

Nu börjar starten av det praktiska att närma sig och det är arbeten med att
mäta in och göra detaljkonstruktion av infästningar tillsammans med en
konstruktör och NMT som ska montera balkongerna.
Under v.45 kommer inmätning att ske från varje lägenhets balkong,
och det kommer att ta en hel vecka att mäta in 127 balkonger.
Entreprenören återkommer med ytterligare information och exakta datum.
Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Katten gm
Nisses//Tomas Paulsson

Läs mera, klicka här!