Parkeringstillstånd

Giltighetstiden för 48-timmarsparkeringstillstånden går snart ut. Nya är beställda men de har blivit försenade och vi har inte fått dem ännu. Giltighetstiden på de befintliga tillstånden förlängs januari ut. Vi meddelar så snart de nya parkeringstillstånden har kommit.

God Jul önskar styrelsen i BRF Katten