Container för rensning av balkonger

Det kommer att ställas ut en container för brännbart avfall att använda vid rensning av balkonger. Den kommer att ställas ut 22 april fredag och hämtas måndag den 25 april.

Avfall som inte är brännbart lämnas i grovsoprum.