Åtgärdande av avloppsrör på 94

Swosh kommer att under V.19 åtgärda avloppen på huskroppen 94. Inspektion under vintern visade att de horisontella rören är dåliga på vissa ställen. Eventuellt hinner de åtgärda hela stamsystemet den veckan.

Vi kommer att göra relining eller byta rör på samtliga horisontella rör på alla fastigheter under en två årsperiod. Det gjordes aldrig 1997 vid det stora stambytet. Rören är 54 år gamla på de flesta ställena. Swosh kommer med mer info för de som bor i den berörda fastigheten.