Stöld av cykel

Vi vill uppmärksamma boende i föreningen på att vi har haft en stöld av en cykel. Därför vill vi uppmana alla till att stänga ytterdörrarna ordentligt. Detta för att försvåra för obehöriga att ta sig in i fastigheterna. Det är primärt de ytterdörrar som har automatisk stängning som ibland inte stänger ordentligt.

Styrelsen BRF Katten