Endast hushållssopor får kastas i sopnedkasten

Vi har fått rapport om att någon medlem har slängt kuddar i sopnedkastet. Detta medförde att sopor fastnade i nedkastet samt att säcken gick sönder med extra arbete för vår vaktmästare.

Det är endast hushållssopor får slängas i sopnedkasten.

Pizzakartonger som riskerar att fastna, kuddar eller kläder är inte sopor som får slängas i sopnedkasten. Andra typer av sopor ska transporteras till återvinningsstationer eller återvinningscentraler av medlemmarna själva.

Styrelsen BRF Katten