Hushållsopor

Skärpning av det ni slänger i sopnedkasten! Brf Katten d.v.s. DU och dina grannar får betala extra i sanktionsavgifter för att DU är lat och icke slänger endast HUSHÅLLSSOPOR.

Hushållssopor är INTE t.ex. kläder, IKEA-kartonger (Wellpapp), elektroniskt skrot (elkablar, elapparater, säkringar) och metall (kastruller, stekpannor, motorer) och glas. När dessa objekt kastas i sopnedkasten skär de sönder papperssäcken.

Matrester får inte slängas i papperspåsar. Då vätskar de sönder pappret i den lilla påsen och därefter även den stora säcken. Vår vaktmästare får merarbete för att ta hand om den rör som orsakats. Detta medför att han inte kan nyttjas på andra platser i föreningen för det jobb som vi vill ha utfört.

Vi kommer att avveckla sopnedkasten inom en snar framtid, enligt Avfallsförordning (2020:614). Avfallsförordningen