Kontakt

Klicka på länkarna för att direkt kontakta styrelsen via mail.

Styrelsen:

Ordförande Martti Knuuttila – Fridhemsg. 88A 060-12 97 31
070-881 27 00
Vice ordförande  Magnus Kempe – Fridhemsg. 90H  060-61 44 14
Sekreterare Per-Olof Andreasson – Fridhemsg. 90D 060-12 61 12
070 -695 62 22
Ledamot Bengt-Eric Swenson – Båtmansv. 13 060-61 07 96
Ledamot Johnny Nilsson – Fridhemsg. 90G 070-376 96 20
Ledamot Sandra Helsing – Fridhemsg. 94H 060-12 72 89
Suppleant Stig Johansson – Fridhemsg. 94C 060-15 41 06
Suppleant Michael Öhrling

Vicevärd
Johnny Nilsson – Fridhemsg. 90G
070-376 96 20
Vicevärdskontor: 060-12 96 45

Fastighetsskötare
Expedition: 060-12 96 45 – Telefontid: 09:00-09:30
Övrig tid: 070-3761239 eller SMS

Bokning av Övernattningslägenhet
Martti Knuuttila – Fridhemsgatan 88 A – 070-881 27 00
Kostnad: 150kr/dygn

Nedan finns extern kontaktinformation för icke beoende i föreningen:

BRF Katten
Fridhemsgatan 88A
854 61Sundsvall
Telefon: 060 – 12 96 45

Fastighetsskötare
Telefon: 060 – 12 96 45
Telefontid: 09.00 – 09.30
Övrig tid: 070 – 376 12 39