Matkällare

Vänligen kontrollera att du använder rätt matkällare. Matkällaren ska ha samma nummer som din lägenhet. Om du har tagit fel, se till att byta till rätt matkällare snarast.

Styrelsen BRF Katten

Endast hushållssopor får kastas i sopnedkasten

Vi har fått rapport om att någon medlem har slängt kuddar i sopnedkastet. Detta medförde att sopor fastnade i nedkastet samt att säcken gick sönder med extra arbete för vår vaktmästare.

Det är endast hushållssopor får slängas i sopnedkasten.

Pizzakartonger som riskerar att fastna, kuddar eller kläder är inte sopor som får slängas i sopnedkasten. Andra typer av sopor ska transporteras till återvinningsstationer eller återvinningscentraler av medlemmarna själva.

Styrelsen BRF Katten

Städning i källarkorridorer

Under V.10 kommer vaktmästaren rensa bort materiel som har ställts i källaren.

Materielen kommer att slängas om den finns kvar. Rensningen i korridorerna är ett led i vårt brandsäkerhetsarbete inom Brf Katten

 

Insamling av tidningar

Då vi från årsskiftet inte längre har en egen vaktmästare behöver vi göra en ändring i hanteringen av insamling av tidningar.  Tidningar får inte ställas i trappuppgångarna. Dessa ska lämnas i någon av kommunens containrar för pappersinsamling eller i föreningens container för pappersinsamling som finns vid sandfickan vid Härstavägen.

Styrelsen BRF Katten