Balkongprojektet

Status planerad utbyggnad av balkonger

– Vår samarbetspart i utredandet från Riksbyggen meddelar att förfrågningsunderlaget, som framarbetats, nu är färdigt att skickas ut till leverantörer. Det kommer att ske under vecka 11. Därefter följer en svarstid på ca en månad innan vi räknar med att få in anbud att utvärdera.

– Efter preliminärt val av leverantör har vi en förtydligad prisbild att presentera vid en extrastämma som vi i föreningen behöver genomföra. I dessa Coronatider är det oklart i vilken form den kommer att hållas.

– Eventuell byggstart beror på ett antal faktorer. Utfallet från röstning på stämman och balkongleverantörens förmåga/planering. Vid en eventuell överklagan till hyresnämnden måste resultatet väntas in innan vi kan gå vidare.

– Målet, givet ett positivt bifall på kommande stämma, är att byggstart ska kunna ske under 2021.

Styrelsen BRF Katten

Vi sörjer…

Vi är ledsna att meddela att vår vicevärd Johnny Nilsson idag har somnat in lugnt och stilla i  hemmet omgiven av sin familj.
Frågor som rör Brf Kattens verksamhet ställs till vår vaktmästare Johnny Morin eller ordförande Martti Knuuttila.

Våra tankar är med Johnnys familj
Brf Kattens styrelse

Information från styrelsen

Information från styrelsen

Hyra för 2021
Styrelsen har behandlat det preliminära bokslutet för 2020 och förslag till budget för 2021. Vi har fortsatt en god ekonomi i föreningen men våra löpande kostnader har ökat för året och kommande avgiftshöjningar för 2021 är aviserade. Med det som bakgrund har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning med 1 % från och med 1 januari 2021.

Balkonger
Den pågående Covid-19 pandemin har försenat vårt arbete med nya balkonger. Bygglovet är klart. Arbete pågår tillsammans med Riksbyggen att ta fram underlag för upphandling som ska skickas ut till aktuella företag att lämna offert på. Vi planerar för informationsmöte så snart smittspridningen så tillåter. Innan beslut tas kommer en extra föreningsstämma att hållas.

Allmänt
Vi håller på att byta belysning i trappuppgångarna. Belysningen utomhus är utbytt. De nya armaturerna tänds snabbare och är mer energieffektiva.

God Jul & Gott nytt år önskas er alla av styrelsen och personal i BRF Katten.